542 100 100

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Za hovor platíte podle běžné sazby svého operátora.

727 618 618

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Chcete volat na mobilní číslo? Na této lince můžete využít své volné minuty.

Pokud neradi voláte, napište nám email!

Senior Procurement Specialist (Strategický nákupčí)

Procurement Specialist is responsible for development of IT or non-IT Category and Sourcing Strategies for assigned scope and implementation of them via strategic sourcing projects and other non-sourcing initiatives.

Procurement Specialist will monitor and make sure the business policies, standards and platforms including the agreed Category and Sourcing Management methodology is applied.

Duties and Responsibilities:

The person will be responsible for independent end-to-end negotiation of mid and large-size deals. The focus will be determined based on the candidate experience – it can be IT or non-IT category. Deals are mainly related to countries where Home Credit is established – APAC & EMEA. The second part of the job will be helping to build and maintain the network of procurement organization between local HC entities and HC HQ.

 • Manage supplier relationship and develop own category
 • SAP SRM tool usage as strategic sourcing platform
 • Collaborate with functional budget owners and work closely with the Group Category Managers, Local Procurement teams, and other relevant stakeholders;
 • Monitor Category and contracts performance, price variance and take appropriate corrective actions when needed;
 • Participate in Category budgeting process
 • Run RFI/RFP/RFQ/eAuctions/F2F negotiations
 • Develop business award scenarios and final recommendation
 • Review, sign and ensure implementation of negotiated contracts
 • Consolidate contracts locally as well as across countries
 • Assure timely contract renewal and manage/plan contract expiration dates
 • Continuous Improvement and Innovation
 • Increase Procurement coverage of the spend (where relevant);
 • Support any procurement specific project (supplier portal, excellence program, etc.).

Requirements:

 • University degree (preferred area: economic, law or IT );
 • relevant experience in Supply chain management (Procurement or Sales) at least 5 years;
 • Strong analytical skills enabling to understand cost models, sourcing results and financial and operational impact for the Company;
 • Strategic mindset;
 • Knowledge of Procurement processes, methods and techniques, including negotiation skills, e- sourcing tools, e-auctions is beneficial;
 • Category management experience is a strong asset;
 • Languages: English as the working language, other languages are an advantage
 • Project management skills (certification PRINCE2 / PMI) is an advantage

Personal Characteristics

 • analytical and problem solving skills;
 • able to work in a team as well as independently;
 • very good communication and negotiation skill;
 • ability to work on several projects in parallel; self-sufficient in prioritizing
 • personal efficiency (time management, prioritization, focus on task completion);
 • ability to work against challenging deadlines.

Are you interested? Do not hesitate to apply or share the role to your network

Kontakt

Home Credit International a.s.
Adam Salamon
Evropská 2690/17
160 00  Praha 6-Dejvice-Praha 6-Dejvice
Czech Republic

Tato pozice vyžaduje odpověď na stránkách zaměstnavatele. Po vyplnění formuláře budete přesměrováni na stránky společnosti Home Credit International a.s..

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Home Credit a.s., IČO: 26978636, Nové sady 996/25, Brno, Staré Brno, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.