542 100 100

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Za hovor platíte podle běžné sazby svého operátora.

727 618 618

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Chcete volat na mobilní číslo? Na této lince můžete využít své volné minuty.

Pokud neradi voláte, napište nám email!

Software tester

Jak si tě představujeme:

 • máš zkušenosti se softwarem, uvítáme i se samotným testováním
 • jsi flexibilní, máš vysoké pracovní nasazení se zaměřením na cíl
 • reprezentuje tě zvídavost a vynalézavost
 • rád komunikuješ a spolupracuješ s lidmi
 • chceš se dále vzdělávat a rozvíjet
 • angličtinu neslyšíš prvně

Co budeš dělat (v rámci agilního vývoje):

 • připravovat testovací scénáře a podmínky pro testování
 • manuálně testovat, zároveň koordinovat testy uživatelů
 • reportovat chyby a výsledků testů
 • prohledávat chybové logy
 • účastnit se nasazování nových verzí do produkce
 • podílet se na rozvoji interního IS, aplikací a služeb

Jaké nástroje budeš využívat k práci (co neznáš, s tím tě seznámíme):

 • náš interní systém, aplikace a služby
 • MS Office
 • Enterprise Architect
 • JIRA
 • Testlink/Zephyr
 • PLSQL Developer
 • Postman/SoapUI
 • konzoli prohlížeče

Co za to nabízíme:

 • fajn kolektiv, pohodlné kanceláře přímo v centru Brna
 • teambuildingové a firemní akce, vzdělávání
 • spolupráci v rámci vlastního vývojového týmu a se zajímavými partnery
 • další hromadu zaměstnaneckých benefitů

Kontakt

Home Credit a.s.
Andrea Škarková

Tato pozice vyžaduje odpověď na stránkách zaměstnavatele. Po vyplnění formuláře budete přesměrováni na stránky společnosti Home Credit a.s..

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Home Credit a.s., IČO: 26978636, Nové sady 996/25, Brno, Staré Brno, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.