542 100 100

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Za hovor platíte podle běžné sazby svého operátora.

727 618 618

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Chcete volat na mobilní číslo? Na této lince můžete využít své volné minuty.

Pokud neradi voláte, napište nám email!

CRM analytik trainee

=SVYHLEDAT("chytrý student";EXCEL:SQL;1;0)

Co u nás budeš dělat:

 • vytvářet reporty, které se týkají CRM kampaní pro oslovování klientů
 • reporty budeš interpretovat pro kolegy ze CRM oddělení, kteří mají na starost řízení kampaní
 • vyhodnocovat, jak jednotlivé kampaně byly úspěšné
 • navrhovat úpravu parametrů v jednotlivých kampaních

Co od tebe očekáváme:

 • kontingenční tabulky, složitější vzorce a pokročilé funkce v Excelu jsou pro tebe hračkou
 • setkal/a ses už s SQL? Skvělé! Určitě to bude výhodou.
 • chceš se učit, a zajímají tě data
 • je pro tebe zajímavé spolupracovat s námi klidně celý školní rok

Proč se ti u nás bude líbit?

 • budeš pracovat se zkušenými kolegy, kteří se vším rádi poradí
 • dostaneš se k CRM datům z velké firmy, jako jsme my
 • rozšíříš si znalosti a dovednosti z SQL a CRM oblasti
 • budeme se potkávat v pohodových kancelářích kousek od hlavního nádraží v Brně (k nám to budeš mít odkudkoliv blízko)

Chceš vidět, jak to chodí u nás ve firmě? Podívej se na naše facebookové stránky @MYHomeCredit.

Kontakt

Home Credit a.s.
Marie Konrádová
Nové sady 25
602 00  Brno-Brno-město
Česká republika

Tato pozice vyžaduje odpověď na stránkách zaměstnavatele. Po vyplnění formuláře budete přesměrováni na stránky společnosti Home Credit a.s..

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Home Credit a.s., IČO: 26978636, Nové sady 996/25, Brno, Staré Brno, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.